to firma doradcza działająca w obszarze organizacji i finansowania ochrony zdrowia, analizy danych, budowania relacji, komunikacji i współpracy miedzy interesariuszami z tego sektora.

Specjalizuje się w nietypowych działaniach analityczno - komunikacyjnych, wspierających starania o poprawę dostępu pacjentów do nowoczesnych technologii medycznych.


Zakres wykonywanych usług:

 • analizy racjonalizacyjne - analizy ekonomiczne i systemowe, wskazujące na istniejące w systemie ochrony zdrowia rezerwy, które mogą zostać wykorzystane w celu finansowania/zmiany finansowania danej technologii medycznej,
 • analizy potrzeb pacjentów i innych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej
 • audyty społeczne wskazujące na obszary nieoptymalnego wykorzystania środków publicznych na zdrowie
 • analizy kosztów całkowitych problemów zdrowotnych w oparciu o dane publiczne dotyczące kosztów pośrednich i bezpośrednich oraz dane dotyczące wydatków prywatnych konsumentów
 • analizy wydatków prywatnych pacjentów na leczenie i zdrowie
 • analizy potencjalnych źródeł finansowania dla nowych technologii medycznych,
 • identyfikacja grup pacjentów z określonym problemem zdrowotnym
 • integracja i rozwój grup pacjentów i ich liderów
 • projekty refundacyjno-relacyjno-reputacyjne w obszarze ochrony zdrowia,
 • innowacyjne projekty analityczno-komunikacyjne w obszarze ochrony zdrowia, wykorzystujące media społecznościowe
 • projekty z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii mobilnych i mediów społecznościowych